Iz starih bejski albuma – community exhibition, website, cultural research

Iz starih bejski albuma

Ovom izložbom predstavljaju se ljudi koji su početkom 20. stoljeća živjeli u Belom koji je tada brojio oko tisuću stanovnika. Većina ljudi iselila se nakon II. svjetskog rata, a danas je gotovo nemoguće zamisliti da je Beli bio toliko napučen i pun života. Fotografijama se na simboličan način Bejani vraćaju u taj prošli život kroz sjećanja njih samih, njihovih potomaka i poznanika. Posjetitelji ovoga mjesta, pak imat će priliku kroz izložbu steći predodžbu o ljudima koji su živjeli u ovom mjestu iznimne kulturne baštine i prirodne ljepote koja ga okružuje.

Facebook group

Beli, CresFrom the photo albums of old Beli, Cres

Through this exhibition we are presenting the people who lived in Beli during the first half of the 20th century when there were about 1,000 inhabitants here. Most of them emigrated after WWII and today it is almost impossible to imagine that Beli was so lively. Photographs in a symbolic way give back life to those people of Beli through their own memories, the memories of their relatives and acquaintances. Visitors have the opportunity to learn about the people who lived in this place of an exceptional cultural heritage and the natural beauty which surrounds it.

This exhibition was a huge challenge. I had to gather 100s of old photographs from the old villagers of Beli – retouch and restore them to their original glory with Photoshop and then try to place names and stories to the people featured in them.

It was a very satisfying event when the exhibition opened in the old olive mill in Beli and to see the response from the local residents and those from around the world who then began to share their pictures and memories over the group page created on Facebook. – Martin

Facebook group